Bilgilendirme:

Yaşlı Gemileri Hurdaya Çıkarmak için Yeni Teşvik: Bakanlık, Türk filosunu yenilemek için adımlar atıyor

Yaşlı Gemileri Hurdaya Çıkarmak için Yeni Teşvik: Bakanlık, Türk filosunu yenilemek için adımlar atıyor

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”), 28 Nisan 2021'de yürürlüğe giren, armatörleri eski ve hurdaya ayrılacak gemilerin yerine yeni gemiler inşa etmek üzere teşvik ederek Türk ticaret filosunu gençleştirmek amacıyla yeni bir düzenlemeyi (“Yönetmelik”) yürürlüğe koydu. Bakanlık ayrıca hem yurt içinde hem de yurt dışında çevresel açıdan sürdürülebilir ve daha temiz bir denizcilik uygulamasını desteklemeyi hedefliyor.

Yönetmelik, yukarıda belirtilen amaçlar için mali teşviklerin tahsisi için bir yöntem sağlıyor. Mali teşvik, yaşlı gemilere öncelik verilerek her yıl en fazla 5 gemiye verilecek.

Teşvik, aşağıdaki şartları sağlayan ticari gemiler için uygun olacak;

 • Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı (teşvik başvurusundan önceki en az son 6 ay boyunca),
 • 1000 – 5000 GT (Gros Ton) arası,
 • Sıvı veya katı dökme yük gemileri, konteyner gemileri, genel yük gemileri ve özel amaçlı inşa edilen ticari yük gemileri, ve
 • 20 yaşından büyük gemiler.

Ayrıca hurdaya ayrılacak gemide denize elverişlilik sertifikası bulunmalı ve gemi üzerinde seferden men, ipotek, haciz veya herhangi bir takyidat olmaması gerekmektedir.

Yönetmelik uyarınca verilecek teşvik tutarı, her gemi bazında ayrı ayrı değerlendirilecek, geminin boş ağırlığı ile Londra Metal Borsası tarafından kote edilen ton başına çelik hurda fiyatının %75'i çarpılarak hesaplanacaktır. Teşvik başvurusu kabul edildikten sonra, armatörün 4 ay içinde tersane ile gemi inşa sözleşmesini akdetmesi gerekmektedir.

Yönetmelikte öngörülen ödeme planı aşağıdaki gibidir:

 • Geminin Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil’e kaydedilmesinde teşvik tutarının %40’ı,
 • Geminin kabuk inşasının tamamlanmasında teşvik tutarının %30’u,
 • Geminin Türk siciline tescilinde de teşvik tutarının geriye kalan %30’u ödenecektir.

Buna ek olarak Ulaştırma Bakanlığı, armatöre sağladığı mali teşviki teminat altına almak adına yeni inşa olunan gemi üzerine birinci derece ve birinci sıradan ipotek konulmasını öngörmüştür.

Yönetmelik ayrıca, teşvik kapsamında yeni inşa edilen gemiler için yerine getirilmesi gereken aşağıdaki şartları da düzenlemektedir:

 • 1000 GT üzeri olmalı,
 • Sıvı veya katı dökme yük gemileri, konteyner gemileri, genel yük gemileri ve özel amaçlı inşa edilen ticari yük gemisi türlerinden biri olmalı,
 • Türk Loydu denetiminde inşa edilmeli,
 • Türkiye’de inşa edilmeli ve inşasındaki yerli katkı oranı işçilik dahil en az %50 olmalı, ve
 • 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır.

Yeni inşa edilen gemi tamamlandıktan sonra en az 5 yıl Türk Bayrağı altında işletilmesi şartı getirilmiştir ve bu süre zarfında geminin başka bir bayrak altında satılmasına, devredilmesine veya kiralanmasına izin verilmemektedir. Yönetmelik ayrıca yeni inşa edilen geminin tescilden sonra en az 5 yıl boyunca tanınmış bir klas kuruluşu tarafından verilen bir klas sertifikasına sahip olmasını şart koşmaktadır.

İlgili teşvike ilişkin bir sorunuz olması halinde lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

ETİKETLER

finans, yatırım, gayrimenkul, ticaret, bilgi teknolojileri, e-ticaret, enerji, icra kabiliyeti, dava, veri koruma, şahsi kefalet, şirketler, bağımsız denetim, yönetmelik, esas sözleşme

SON YAZILAR

Bilgileriniz kaydedilmiştir. Teşekkürler.